Ga verder naar de inhoud

Inspirerend en verbindend verhaal voor de Vlaamse watersector

Samen met Vlaamse waterbedrijven en -organisaties schreven we een toekomstbestendig waterverhaal dat hun unieke expertise internationaal op de kaart zet én de onderlinge samenwerking binnen de sector stimuleert.

Klant

Consortium van VLAKWA, VMM, Aquaflanders, Watercircle.be, VITO en Capture

Opgeleverd
Multi-stakeholder-management
Strategische positionering
Communicatiestrategie
Branding
Naming
Baseline
Website
Campagne

Water nog nooit zo’n hot topic

Extreme droogte, immense overstromingen en een exponentiële vraag maken van water dé uitdaging van de 21ste eeuw. Minder geweten is dat Vlaanderen de wereld iets te bieden én te vertellen heeft over het blauwe goud. Hoe kom je naar buiten met een helder en toekomstgericht waterverhaal dat anderen inspireert en je eigen sector verbindt?

“Het is altijd fijn om te kunnen samenwerken met mensen met kennis van zaken. Nóg veel fijner en unieker is het om te mogen samenwerken met mensen met frisse en inspirerende ideeën. Ideeën die een hartelijke uitnodiging vormen voor samenwerking en het creëren van een samenhorigheidsgevoel, de finaliteit van wat we uiteindelijk met dit traject beoogden.”

Dirk Halet
Strategisch coördinator VLAKWA

Strategische communicatiepartner

Voor deze tweedelige opdracht – internationale valorisatie geven aan de Vlaamse watersector en de samenwerking binnen het veld stimuleren – schreef het consortium van VLAKWA, VMM, Aquaflanders, Watercircle.be, VITO en Capture een aanbesteding uit. Shaved Monkey werd geselecteerd om met haar strategisch denkvermogen, verhalende kracht en ervaring met complexe multi-stakeholderprojecten mee impact te genereren.

Startpunt in een fragiel kader

Ons werk startte in kwetsbaar en recent opgezet samenwerkingskader tussen de verschillende leden van het consortium. Kwetsbaar, omdat de de blik op het potentieel even groot was als de aanwezige concurrentiekracht binnen deze domeinoverschrijdende samenwerking. We begonnen dit traject dan ook met meer dan dertig uur aan diepte-interviews om de gedeelde grond en mogelijke obstakels goed in kaart te brengen.

Screenshots uit het strategisch traject

Narratief en bindmiddel in één

Vervolgens werkten we in een strategisch traject samen aan het begrip en de veruitwendiging van het gedeelde potentieel. Het traag opgebouwde narratief was tegelijkertijd een enthousiasmerend kader dat de vele mogelijkheden verbeeldde, en een intern bindmiddel om dichter en dichter naar elkaar toe te groeien.

Nieuw en prikkelend merkverhaal

In een wisselwerking tussen intern strategisch en creatief werk, en een intense workshop kwamen we tot een nieuw en prikkelend merkverhaal. Onder de naam ‘The Fluid Crew’ gaat een groep Vlaamse waterbedrijven en -organisaties in een vloeiend en innovatief samenwerkingsmodel op zoek naar slimme wateroplossingen. Naast het verhaal ontwikkelden we ook een slimme go-to-market- en een communicatiestrategie, en dienden onze inzichten tezelfdertijd als aanscherping van het intern ontwikkelingsplan van het consortium.

“Shaved Monkey is er niet alleen in geslaagd om de veelheid aan verschillende perspectieven bij de Vlaamse waterpartners samen te brengen. Ze hadden ook de durf om nuances los te laten en zo de essentie van ons verhaal te laten bovendrijven, én de creativiteit om dit verhaal op zo’n manier te verbeelden dat er enthousiasme en energie ontstond bij de verschillende waterstakeholders om er met z’n allen de schouders onder te zetten. En als toemaatje kregen we ook nog duidelijke handvatten mee om het traject verder op de rails te krijgen. Een welgemeende merci aan alle geschoren aapjes, een fijn team hebben jullie!”

Dirk Halet
Strategisch coördinator VLAKWA

Concrete deliverables

Op basis van deze nieuwe koepel gingen we vervolgens aan de slag met de creatie van eerste concrete deliverables. Aan de hand van een frisse visuele identiteit, een wervende website en een opvallende beursstand werd The Fluid Crew een tastbaar begrip en staat het consortium klaar om internationaal gevaloriseerd te worden.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.