Ga verder naar de inhoud

Visieontwikkeling over de rol van gastvrijheid in het Gasthuisberg van de toekomst

Samen met een grote groep belanghebbenden creëerde Shaved Monkey een werkbare visie op de rol van gastvrijheid in het grootste universitaire ziekenhuis van België. We leverden een stevig en straf intern document af dat vandaag de ruggengraat vormt voor de doorontwikkeling van campus Gasthuisberg.

Klant

UZ Leuven

Opgeleverd
Multi-stakeholderproces
Context-exploratie
Ideeëngeneratie
Conceptmapping
Visie-ontwikkeling

Nood aan gedragen visie

UZ Leuven, een internationaal walhalla voor de geneeskunde, was in volle uitbreiding. In de uitvoering van hun masterplan voor de Health Science Campus (HSC), liep het UZ vast op de ontwikkeling van een groot winkel -en hotelcomplex op de Campus. Ondanks alle inspanningen en aanbestedingen, kwam het project niet behoorlijk van de grond. Het legde een gebrek bloot aan een gedragen visie op de rol van gastvrijheid op de hele campus. Het management en de interne stuurgroep beslisten daarom de hulp van Shaved Monkey in te roepen om samen op zoek te gaan naar een visie op ‘het gastvrij Gasthuis van de toekomst’.

Exploratie van de context

In een eerste fase onderzochten we de belangrijke drijvende krachten die bepalend zullen zijn in de toekomstige evolutie van de HSC. Via deskresearch van bestaande documenten en breed toegankelijke toekomstscenario’s, een contextanalyse aan de hand van semigestructureerde conversaties met beleidsmakers aan de top en een multidisciplinaire focusgroep met experten identificeerden we algemene trends die de toekomst van de HSC zullen beïnvloeden.

Inspiratie voor het Gasthuis

Op basis van de verzamelde info werd met de deelnemers de vraag verder geëxploreerd. We bekeken hoe de humanistische visie van de HSC in haar zorg, onderzoek en onderwijsfuncties kon worden uitgedragen door middel van het nieuwe Gasthuis en aanverwante functies. Via een aantal technieken waarin we storytelling als tool gebruikten, werd de groepsconversatie en de inspiratie op gang gebracht. Met een brede kijk op de toekomst gingen we dromen over hoe we de mens centraal konden zetten in de beleving van het toekomstige Gasthuis en aanverwante functies als het verbindende hart van de HSC.

Ideeëngeneratie & concept mapping

Voor het verzamelen van concrete ideeën gebruikten we de Concept Mapping-methode (een methode van het Amerikaanse Concept Systems). Hiermee konden we online bij een brede groep belanghebbenden ideeën genereren. Bovendien konden we deze ideeën – en ook hoe de verschillende belangengroepen zich verhouden tot die ideeën – in kaart brengen door middel van verschillende analyse- en synthesemogelijkheden. Deze methode had ook het voordeel dat traditionele groeps- en machtsdynamieken werden geneutraliseerd gedurende het proces.

Visieontwikkeling

Dit rijke materiaal vormde de basis om verder in co-creatie een visie voor het nieuwe Gasthuis en de aanverwante functies te ontwikkelen. Dit deden we met een focusgroep die we met gerichte vragen en een aantal technieken begeleidden naar het vooropgestelde doel. Samen kwamen we tot een visie die werd onderbouwd door een coherent geheel van verzamelde ideeën. Die visie werd ‘de droom’ van het Gasthuis als het hart van de HSC waar de mens centraal staat in al haar functies.

Acht lenzen voor de toekomst

We maakten deze visie verder concreet bruikbaar door de oogst uit het traject samen te brengen in acht categorieën. Deze vormen acht nieuwe clusters die dienst doen als lenzen om naar de toekomst te kijken. Dit document gaf niet alleen meer body aan een deel van de missie van Gasthuisberg, maar wordt op dit moment ook concreet gebruikt als ruggegraat in de doorontwikkeling van alle verdere evoluties van het masterplan.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.