Ga verder naar de inhoud

Van ruimtelijk beleidsplan naar breed gedragen toekomstverhaal

Voor de stad Sint-Niklaas vertaalden we het nieuwe beleidsplan ruimte naar een wervend narratief dat stadswerkers kunnen uitdragen en inwoners enthousiasmeert.

Klant

Stad Sint-Niklaas

Opgeleverd
Multi-stakeholder-management
Communicatiestrategie
Merkstrategie
Branding
Storytelling
Naming
Pitchdeck

Van theorie naar praktijk

De voorbije jaren heeft Sint-Niklaas heel wat waardevolle inzichten, kennis en visies opgebouwd rond stad maken, die nog steeds verder worden uitgediept en verbreed. De basis? Het lobbenstadmodel: een ruimtelijk ontwikkelingsmodel waarbij de stadskern niet concentrisch, maar rondom enkele sterke assen (de ‘lobben’) wordt uitgebreid zodat de natuur tot diep in de stad dringt. Nu was de tijd echter rijp voor Sint-Niklaas om alle studiewerk en puzzelstukken samen te leggen en door te vertalen naar het terrein.

Stadspersoneel en bewoners meekrijgen

In studiebureau Sweco vond de stad een partner om de bestaande beleidsplannen te integreren en samen met stakeholders verder vorm te geven tot één ruimtelijk beleidsplan. Maar daarmee was de kous niet af. Want hoe zorg je ervoor dat de stadsmedewerkers dat plan uitdragen? En hoe creëer je bij de Sint-Niklazenaars begrip voor moeilijke beslissingen, engagement om bij te dragen en fierheid op hun stad? Voer voor Shaved Monkey!

Diep begrip van afgelegd traject

Wij monkeys geloven in een grondige aanpak. Om te komen tot een inspirerend verhaal dat mensen aanspreekt, verdiepten we ons eerst in de bestaande beleidsplannen. Vervolgens keken we tijdens twee workshops samen met de stad zowel met een interne (vanuit de zender) als met een externe blik (vanuit de ontvanger) naar het project. Wie willen we bereiken? Wat zijn onze doelen? Welke impact willen we realiseren? Wat verwachten onze stakeholders? Wat leeft er bij hen? Hoe kunnen we hen mee krijgen?

Geboorte van Plan Bloei

Op basis van die workshops kwamen we tot een heldere en gedeelde kijk op de doelgroepen en de doelstellingen, formuleerden we de essentie van het verhaal en bepaalden we een strategie voor communicatie en creatie. Die strategie vloeide vervolgens over in een creatief concept dat we ‘Plan Bloei’ doopten. Voortbouwend op de nieuwe naam ontwikkelden we ook een modern logo en aantrekkelijke look-and-feel, een overtuigend toekomstverhaal en een ‘pluk-presentatie’ die stadsmedewerkers nu en in de toekomst helpt om het verhaal uit te dragen.

Waar we trots op zijn

We zijn best fier op het feit dat Plan Bloei de stad vandaag de handvaten geeft om de komende jaren bij de verschillende stakeholders interesse, betrokkenheid en goodwill te creëren. En dat we erin geslaagd zijn voor een complexe materie een prikkelende naam, opvallende stijl en enthousiasmerend verhaal te creëren. Op naar een florissante toekomst voor Sint-Niklaas!

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.