Ga verder naar de inhoud

Helder en verbindend communiceren in uitdagende multi-stakeholdercontext

In een complexe multi-stakeholdersetting creëren we draagvlak en impactvolle communicatie voor het ‘Complex Project Oostelijke Verbinding’.

Klant

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Departement Omgeving

Opgeleverd
Multi-stakeholder-management
Strategische positionering
Communicatiestrategie
Marketingplan
Branding
Website
PR

Draagvlak en betrokkenheid

Hoe ontwarren we de verkeersknoop in de oostrand van Antwerpen en verbeteren we de leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de regio? Dat is de inzet van het ‘Complex Project Oostelijke Verbinding’, een uitdagende samenwerking rond het Antwerpse Haventracé tussen inwoners, een twintigtal lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld. Omwille van haar ervaring met en kennis van stedelijke participatieve initiatieven werd Shaved Monkey aan boord gehaald om draagvlak en betrokkenheid te creëren voor dit grootscheepse project – zowel intern als naar de buitenwereld toe.

Uitdagende partnerschappen

Zeker bij dit soort complexe multi-stakeholder-partnerschappen is het van belang om vanaf het prille begin goed zicht hebben op de gewenste identiteit van het project. Het startpunt van ons werk bestond daarom uit een intensieve sessie met de opdrachtgevers Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Departement Omgeving om de intentie, de doelgroepen, de beoogde impact en de communicatiemiddelen onder de loep te nemen en te bevragen. Daarnaast namen we 15 diepte-interviews af met belanghebbenden zodat we vanaf de vroege start rekening konden houden met hun verwachtingen en bezorgdheden.

“Shaved Monkey is erin geslaagd om de complexiteit van het project De Nieuwe Rand op een heldere manier te vertalen in verschillende communicatie-instrumenten. De talrijke ideeën die we mochten ontvangen inzake naamgeving en communicatiestijl hebben ons echt geholpen om een duidelijk verhaal te vertellen. Als projectleiders kunnen wij de participatie met alle stakeholders stroomlijnen dankzij gebruiksvriendelijke tools.”

David Stevens en Annelies De Ridder
Projectmanager, (Departement Omgeving) en projectmanager (Agentschap Wegen en Verkeer)

Verbindend koepelverhaal

Door ons grondige werk in deze eerste fase, kon het vervolgens snel gaan. Voortbouwend op deze solide basis ontwikkelden we de bouwblokken voor de verdere communicatieve ontplooiing van het Complex Project Oostelijke Verbinding. Tijdens verschillende sessies met het kernteam kwamen we tot een verbindend koepelverhaal, een nieuwe naam (‘De Nieuwe Rand’), een frisse huisstijl en toegankelijke tone-of-voice. Op basis daarvan ontwikkelden we vervolgens communicatie-afgeleiden zoals een wervende website, perscommunicatie, templates, infopanelen voor inspraakmomenten en nieuwsbrieven. Daarnaast voorzagen we lokale besturen van een toolbox met bewonersbrieven, socialemediaposts, artikels voor hun website en infobladen, infopanelen, persberichten om hun bewoners te informeren en sensibiliseren.

Van complex naar helder

Ondanks de bijzondere context, slaagde Shaved Monkey er in om binnen strakke deadlines draagvlak te vinden voor het nieuwe merk ‘De Nieuwe Rand’ en de complexe materie op een heldere manier te vertalen. We ontwikkelden een verduidelijkend en verbindend platform waarop een grote groep uiteenlopende stakeholders blijvend kan worden betrokken in het onderzoek naar het Antwerpse Haventracé en de toekomst van de regio. Drie weken na de lancering stond de teller al 5000+ websitebezoekers, 600+ bezoekers van de infomarkten en 400+ nieuwsbrief-abonnees. Aan de Antwerpse Oostrand van morgen wordt samen gebouwd.


Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.