Ga verder naar de inhoud

Leuvense erfgoedparel krijgt nieuw, gedragen verhaal

Voor de mooiste plek van Leuven werkten we een nieuw narratief uit dat ook de verschillende stakeholders dichter bij elkaar bracht.

Klant

Erfgoedsite Abdij van Park (EAP), stad Leuven

Opgeleverd
Multi-stakeholder-management
Strategische positionering
Marketingplan
Manifesto
Campagnes
Design
Copywriting

Rijke geschiedenis in de kijker

Abdij van Park is een prachtig bewaarde erfgoedsite uit de 12de eeuw, aan de rand van Leuven. Sinds enkele jaren bruist het er weer van bedrijvigheid. Stad en partners hebben een ambitieus restauratieprogramma opgezet en vele partners dynamiseren elk op hun manier de rijke geschiedenis van de site. Maar hoe kan deze prachtige plek bekender worden? Hoe behouden we daarbij het fragiele evenwicht tussen ontwikkelingsdrang en de capaciteit van de site? En hoe kan de site als geheel een identiteit krijgen, die ook elke partner past als een handschoen?

“In een complexe context van uiteenlopende stakeholders is Shaved Monkey erin geslaagd om onze uitdagende vraag te ontrafelen en onze gezamenlijke positionering naar een volgende niveau te tillen. Dat deden ze met respect voor het DNA van onze prachtige abdijsite én de diverse, uiteenlopende perspectieven van de verschillende partners."

Steven Dusoleil
Directeur communicatie stad Leuven

Communicatie op lange en korte termijn

Na een openbare aanbesteding kreeg Shaved Monkey de eer om het verhaal van Abdij van Park te helpen vertellen. Enerzijds moest er gewerkt worden aan een langetermijnvisie, anderzijds moest er ook snel extern worden gecommuniceerd. Er stond namelijk een grote tentoonstelling op stapel voor het 900-jarig bestaan van de Norbertijnenorde, en ook de belangrijkste historische ruimtes van de abdij gingen na restauratie weer open voor publiek.

Succesvolle campagne gelanceerd

Voor dit eerste vitale communicatiemoment creëerden we een wervend campagnebeeld, een prikkelende slogan, een frisse socialemediacampagne en tal van afgeleiden zoals affiches en banners – allemaal binnen strakke deadlines. Niet alleen was de campagne erg succesvol (we haalden namelijk een verdubbeling van onze KPI), ze legde voor ons ook heel helder de huidige verschillen en spanningen tussen de partners bloot.

Doorstart naar langetermijnvisie

Om vervolgens door te starten, wisten we dat een goede gedragen basis nodig was. Om die basis scherp te stellen, schakelden we een domeinexpert erfgoed in – een co-creatieve reflex die we bij elk project hebben. Zijn expertvisie en diepte-interviews met de partners onthulde de gedeelde gronden die werden samengevat als inhoudelijke fundamenten.

"Shaved Monkey kwam tijdens dit traject met slimme inzichten en frisse ideeën, zodat we samen een grote stap konden zetten in de verdere ontwikkeling van de aantrekkingskracht van Abdij van Park."

Steven Dusoleil
Directeur communicatie stad Leuven

Gedragen verhaal en communicatiestrategie

Tijdens workshops bouwden we voort op de inzichten uit de vorige fase. Zo kwamen we tot een gedragen verhaal en communicatiestrategie voor Abdij van Park de we neersloegen in een strategisch document dat iedereen de handvatten gaf om consistent en effectief te communiceren over Abdij van Park, haar partners en pracht aan schatten.

Ondergrond voor meer samenwerking

Het document dat we ontwikkelden en onze samenwerking is vandaag niet alleen de basis voor communicatie van Abdij van Park (zo realiseerden we intussen een tweede campagne ter ere van 10 jaar restaureren), maar dit is ook de gezamenlijk ondergrond geworden waarop verschillende samenwerkingen op het terrein verder vorm krijgen.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.