Ga verder naar de inhoud

Strategische samenwerking om de Gentse regio te verduurzamen

Samen met Architecture Workroom Brussels en Provincie Oost-Vlaanderen hielpen we lokale besturen om demografische groei in te zetten als een hefboom voor duurzame ruimtelijk ontwikkeling.

Klant

Provincie Oost-Vlaanderen

Opgeleverd
Projectstrategie
Communicatiestrategie
Digitale strategie
Baseline
Grafische taal
Online simulator
Copywriting

Nood aan externe frisse blik

De Gentse regio staat voor stevige uitdagingen. Tegen 2035 komen er bijna 40.000 inwoners bij met nood aan extra woningen, voorzieningen en werkplekken. Bovendien dringt de omslag naar een duurzame samenleving zich op. Maar hoe doe je dat, voor meer mensen méér toekomst creëren? Over dat vraagstuk bogen de Provincie, Departement Omgeving, IABR en AWB zich in het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied. Shaved Monkey kwam erbij toen het project een boost nodig had. Er was nood aan een externe, frisse blik om de communicatiestrategie die het project tot dan toe hanteerde kritisch te bekijken en te loodsen naar een nieuwe aanpak.

Speelveld in de diepte begrijpen

Doorheen verschillende workshops ontmantelden we eerst de complexe situatie waar het project zich in bevond. We gingen op zoek naar de energie aan de kant van IABR/OVK, bekeken de learnings uit het reeds afgelegde traject en maakten een stand van zaken op. Daarnaast brachten we de ingangen en de drempels om de stakeholders opnieuw te betrekken in kaart en verkenden de touchpoints waar we hen konden bereiken.

Op zoek naar een nieuw verhaal

In de volgende fase gingen we zowel conceptueel als strategisch aan de slag met de vergaarde kennis om tot de eerste creaties (verhaal en boilerplates) te komen en ideeën voor implementaties om het vooropgestelde doel te bereiken. Vervolgens verbonden we alle punten met elkaar (de opportuniteiten, touchpoints, boodschappen, de fasen waar het project nog voor stond, …) en sloegen die neer in een strategisch communicatieplan om naar een nieuw en helder einddoel toe te werken.

Online tool simuleert je toekomst

In de laatste fase maakten we onze ideeën werkelijkheid. ‘Meer Mensen, Meer Toekomst’ werd de naam van de online tool die we aan het eind van onze strategische en creatieve samenwerking lanceerden. Niet alleen realiseerden we deze online tool, we ontwierpen ook een visuele taal en schreven de nodige copy om complexe scenario’s voor stedelijke planning aantrekkelijk en eenvoudig raadpleegbaar te maken. De simulator laat lokale besturen toe om zelf in de toekomst van hun gemeente te kijken, te ontdekken waar de kansrijke plekken liggen en welke ruimtelijke keuzes mogelijk zijn om een duurzame samenleving te realiseren.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.