Ga verder naar de inhoud

Over landsgrenzen heen op zoek naar identiteit voor noordzeehavengebied

In een complexe en internationale multi-stakeholdercontext vonden we gedeeldheid over een heldere en toekomstgerichte smoel voor North Sea Port District.

Klant

North Sea Port District (Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele en Vlissingen en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland)

Opgeleverd
Multi-stakeholder-management
Strategische positionering
Communicatiestrategie
Branding
Naming
Website
PR

Havengebied op de kaart zetten

Het North Sea Port District (NSPD) is een ambitieus samenwerkingsverband tussen Belgische en Nederlandse gemeenten en provincies rond het havengebied van North Sea Port. Samen willen ze de krachten bundelen rond klimaatneutraliteit en leefbaarheid. Maar hoe kan dit gebied beter op de kaart gezet worden zodat ze haar doelen sneller bereikt?

Naar de kern van de zaak

Ruimtelijke uitdagingen zijn altijd complexe multi-stakeholderprojecten. Shaved Monkey ging daarom eerst, samen met haar projectpartner Architecture Workroom Brussels, spitten naar de kern van de zaak. In een een diepgaande sessie met de opdrachtgever gingen we zoek naar datgene wat leefde bij de betrokkenen en de concrete impact die we samen wilden realiseren. Door dat helder met elkaar te delen, ontstond er een ankerpunt doorheen het hele traject.

Helder merk en verhaal

De geoogste elementen uit voorgaande fase vormden de grondstof voor de volgende. In deze fase groeiden we in verschillende sessies toe naar gedeeldheid rond de identiteit van NSPD. Geen sinecure, gezien het groot aantal stakeholders (meer dan twintig ambtenaren en bestuurders uit zes verschillende gemeenten) en de niet onaanzienlijke culturele verschillen tussen België en Nederland. Toch vonden we samen een heldere omschrijving van het samenwerkingsverband dat recht deed aan het verleden en de complementariteit van de regio. Bovendien slaagden we erin om een helder merk met een goestinggevend verhaal voor de buitenwereld te ontwikkelen, dat uit te dragen is door een brede groep partners.

Laagdrempelig en effectief communiceren

In een laatste fase volgde de implementatie. Hoe communiceren we effectief en coherent met de vele medebewoners en andere betrokkenen binnen en buiten de regio? We pasten het verhaal toe op persberichten, campagneconcepten en een high-level communicatiestrategie. Allemaal concrete uitingen om het verhaal simpel en effectief communiceren en die makkelijk te hanteren zijn door uiteenlopende partners.

Van gedachten wisselen?

Kom te weten of we jouw organisatie, netwerk of project vooruit kunnen helpen tijdens een vrijblijvende eerste kennismaking.